İşçi Sağlığı Emniyet Çevre

İ.S.E.Ç. » Politikalar » Entegre Yönetim Sistemi Politikası


Bu politika, SAY 'ın çıkarları, etik anlayışı, sosyal sorumluluğu ve paylaştığı değerler ile uyumludur. Faaliyetlerimizde, gerek çalışanlarımızın ve üçüncü tarafların güvenliğini sağlamaya yönelik, gerekse de çevreye olan duyarlılığımızın göstergesi olacak uygulamalarla sektördeki kalite algılamasında farklılıklar yaratacağız. Kalite, çevre, iş güvenliği ve sağlığı performansımızda sürekli gelişmeyi taahhüt etmekteyiz. Süreç ve Proje Yönetimi ile sürekli büyümeyi ve gelişmeyi temel alan hedeflerimiz, performans ölçüm ve değerlendirme sistemimiz ve etkin iletişim konusundaki çalışmalarımız tüm çalışanlarımızın, taşeronlarımızın ve misafirlerimizin katkıları ile aşağıdaki konularda başarılarımızı getirecektir:

  • Kalite: Ürettiğimiz mal ve hizmetleri, çalışanlarımızın katkı ve ortak katılımı ile rakiplerimizden üstün kalitede, en verimli ve ekonomik şekilde ve zamanında sunmak amacımızdır. Bu amaçla, müşteri beklentilerini aşarak daha güvenli ve uzun ömürlü estetik ürünler sunarız. İlk seferde doğruyu yapmak konusunda tüm çalışanlarımızla, huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamında, çaba gösteririz.
  • Çevre: Üst Yönetimce desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen ve uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, kamuoyu tarafından izlenebilen ve sürekli iyileştirilen bir Çevre Yönetim Sistemi sürdürmekteyiz.

Tüm atıkların miktarını, çevreye etkilerini kontrol altında tutmak ve azaltılmalarını sağlamak, enerji ve diğer doğal kaynakların etkin kullanım, geri kazanım ve yeniden değerlendirme çalışmalarını özendirip destekleyerek, enerji ve diğer doğal kaynakların tüketimini en aza indirgeme yönünde sürekli çalışmaktayız.

Ürün ve proses geliştirme aşamalarında ve üretim süreçlerinde daha az çevresel etkiye sahip, daha fazla geri dönüşümlü hammadde ve teknoloji kullanma yönünde çabalarımız sürmektedir.

Tüm çalışanların, taşeronların ve tedarikçilerin çevresel duyarlılığını, eğiterek ve bu yöndeki çalışmaları destekleyerek artırmaktayız.

  • İş Güvenliği ve Sağlığı: Tüm çalışanlarımıza emniyetli ve sağlıklı bir çalışma alanı, düzeni ve donanımı sağlamak ve bunlar için gereken bilgi ve eğitimi vermek temel politikamızdır. Bunun yanında, faaliyetlerimizden etkilenen diğer kişilerin emniyet ve sağlıkları ile ilgili sorumluluklarımızı da kabul ediyoruz.

SAY, çevre koruması konusunda olduğu kadar işçi sağlığı, ortaklarının ve varlıklarının güvenliği ve emniyeti için de sorumluluklarının bilincindedir. Say yöneticileri ve çalışanları sağlıklı, güvenilir, emniyetli ve çevresel olarak sürdürülebilir bir işin, çalışanları, aileleri, müşterileri, tedarikçileri ve SAY ile iş yapan diğer kurumsal paydaşlarının iyiliği için gerekli olduğuna inanmaktadır.

  • Yasalar ve Yönetmelikler: İş Güvenliği ve Sağlığı ve Çevre Yönetimi konularındaki tüm yasal koşullara uyarız ve bunları sürekli izleriz. Bu koşullar Kalite Sistemimizde prosedürlerle kayıt edilmiştir.

SAY, bu çalışmaların ve hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere kendisini sürekli geliştirerek bir dünya şirketi olacaktır.