İşçi Sağlığı Emniyet Çevre

İ.S.E.Ç. » Politikalar » Entegre Yönetim Sistemi Politikası


Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak “ışıklı-ışıksız reklam panoları, bunların çelik taşıyıcıları, ürün teşhir sistemleri, açıkhava reklamcılığı ile rüzgar ve diğer enerji santrallerine ilişkin yapısal çelik ve ekipman üretim, satış, yerinde montaj ve satış sonrası servis hizmetleri” faaliyetlerimizi değerlerimize ve vizyonumuza uygun olarak gerçekleştirirken işbu politika aracılığıyla içinde bulunduğumuz sektörde kalite, çevre ve iş güvenliği konularında hep önde yer almayı hedefliyoruz. Tüm çalışanlarımızın, yüklenicilerimizin ve misafirlerimizin katkıları ile;

  • Tüm faaliyetlerimizde müşteri beklentilerini doğru anlayıp bunları tam olarak karşılayacak kalitede, müşteri odaklı, verimli ve zamanında hizmet sunmada sürekliliği sağlamayı,
  • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve iş güvenliğini sağlamaya, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik sistemler geliştirerek sıfır kaza hedefine ulaşmayı,
  • Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,
  • Sürdürülebilir kalkınma felsefesi ile girdiler ve doğal kaynakları verimli yöneterek çevre dostu üretim yapmayı,
  • Enerjiyi verimli kullanmak için gerekli önlemleri almayı, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji kullanımındaki payını artırmayı,
  • Sağlık-Güvenlik-Çevre konularında ilgili ulusal ve uluslararası yasal gerekliliklere uymayı,
  • Entegre yönetim sisteminin etkinliğini, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, kalite performanslarını ve enerji verimliliğini sürekli iyileştirmek için süreçlerimize yönelik amaç ve hedefler koyarak periyodik gözden geçirmeyi, bunları gerçekleştirmek için gerekli olan tüm imkânları sağlamayı,
  • Sosyal sorumluluk anlayışımız gereği tüm çalışanlarımızı, tedarikçi ve taşeronlarımızı eğiterek,

Referans aldığımız standartlar dâhilinde oluşturduğumuz yönetim sistemlerinin gereklerini uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

SAY, bu çalışmaların ve hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere kendisini sürekli geliştirerek bir dünya şirketi olacaktır.

EVREN GÜLDOĞAN

YÖNETİM KURULU BAŞKANI