İşçi Sağlığı Emniyet Çevre

İ.S.E.Ç. » Uygulamalar


2004 yılında müşterilerinin itici gücüyle başlayıp, 2007 yılında SAY Politikası & Hedefleri & İlkelerine entegre edilen “Sağlık-Emniyet ve Çevre” Yönetim Sisteminin, organizasyonumuzun her aşamasında benimsendiği bir kültür oluşturmayı hedefliyoruz .

Bu hedef doğrultusunda almamız gereken aksiyonları belirledik, uygulamalarımızı periyodik olarak sürdürmekteyiz.

Uygulamalarımız:

 • Kurduğumuz “Kalite & SEÇ-G Entegre Yönetim Sistemi'nin, ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000 standartlarına uygunluğu için denetlendik ve belgelendirildik. (Lloyd’s Register, 2007)
 • Her ay toplanan İSEÇ kurulumuzun organizasyonunu yeniden yapılandırdık.

  Fabrika Direktörü, İSEÇ Yöneticisi, İnsan Kaynakları Yöneticisi, Saha Operasyonları Yöneticisi, Üretim Yöneticisi, Şirket Doktoru, Üretim Sorumlusu, Bakım Sorumlusu, İşçi temsilcisinden oluşan kurulumuzun etkinliğini arttırdık.

  Riskler, kazalar, alınacak tedbirlerle ilgili karar alarak, uygulanmasını sağlamaktayız.
 • Çalışanlarımıza ‘Yangın’ eğitimi aldırıp, Acil Durum Ekiplerini oluşturduk. (Şimşekler Yangın Şti.-2007)
 • Montaj ekipleri ve sık araç kullanan personele “Güvenli Sürüş Teknikleri” eğitimini aldırdık. (2007)
 • Çalışanlarımıza ‘İlk yardım’ eğitimi aldırdık. İlk Yardım Ekiplerini oluşturduk. (Acil Tıp Derneği-2008)
 • Montaj ekiplerimize de “Temel İlk Yardım Eğitimi” aldırdık. (112 Acil Servis Hekimi-2009)
 • Şirket içinde kurulan kamera sistemiyle, fabrikada oluşan emniyetsiz durum ve hareketleri gözlemlemeye başladık.
 • Ağır kaldırma-taşıma riskleri ile ilgili çalışanlarımızı bilinçlendirdik. (112 Acil Servis Hekimi-2007)
 • Kaldırma ekipmanlarının, paratonerlerin, yangın söndürücülerin, elektrik panolarının periyodik bakım ve ölçümlerini ilgili kuruluşlara yaptırmaktayız.
 • Kazalar, ufak yaralanmayla sonuçlanan ve ucuz atlatılan olaylarda, emniyetsiz durum/hareketlerin analiz edilebilmesi, tedbirlerin alınması ve çalışanların bilinçlendirilmesi amacıyla yüz yüze görüşmekteyiz. Kaza verilerinden istatistikler oluşturulup, değerlendirmekteyiz.
 • Tüm çalışanlarımızın periyodik olarak sağlık kontrolleri ve testlerini yaptırmaktayız.
 • Fabrika içi ölçüm (Gürültü-titreşim-ısı-aydınlatma-havalandırma-nem-VOC-atık yağ-kullanım&içme suları) ve analizler periyodik olarak lisanslı laboratuarlara yaptırılmaktadır.
 • Atıklarımızı sınıflandırarak, lisanslı taşıyıcı firmalar ile lisanslı geri dönüşüm firmalarına göndermekteyiz.
 • Tehlikeli atıklarımızı Çevre ve Orman Bakanlığına beyan etmekteyiz.
 • Firmamızda yeni çalışmaya başlayanlara, oryantasyon eğitimi kapsamında İSEÇ eğitimi de vermekteyiz. Yeterlilik testlerinden geçirip, başarı seviyesi düşük personelimizin eğitimi tekrar almasını sağlamaktayız.
 • Bize İSEÇ konusunda önderlik eden bazı müşterilerimizin her yıl gerçekleştirdiği İSEÇ denetimlerinden başarıyla geçerek, onların “Akredite müteahhiti” olmayı sürdürmekteyiz.
 • Müşterilerimiz tarafından ödüle layık görülen İSEÇ performansımızı sürdürmeyi hedefliyoruz.
 • Müşterilerimizin beğendiği ve diğer müteahhitlerine örnek teşkil etmesini istediği İSEÇ uygulamalarımızı aktarıyoruz.
 • SEÇ Yöneticisi tarafından tüm SAY çalışanlarına ve taşeronlarına, “Temel SEÇ” Eğitiminin verilerek, tehlikeler-riskler-kaza istatistikleri alınması gereken önlemler paylaşılmakta ve eğitimler periyodik olarak tekrarlanmaktadır.
 • Çalışanlarımızla, taşeronlarımızla farklı İSEÇ konularıyla ilgili emniyet toplantıları yapılmaktadır.
 • Müşterilerimizin çalışma ve izin sistemleri, montaj çalışanlarımıza aktarılmaktadır.
 • Firmamız bünyesinde 2002 yılında MEB izni ile Çıraklık Okulu açılmıştır. Reklam Tabelacılığı ve Ağaç İşleri meslek alanlarında faaliyet gösteren çıraklık okulu öğrencilerimize İSEÇ eğitimleri vermekteyiz.
 • Montaj ekiplerimize ve taşeron firmalarımızın çalışanlarına “Akaryakıt İstasyonlarında Emniyetli Çalışma” eğitimi kapsamında, çalışma izin sistemleri ve hayat kurtaran kuralları içeren eğitim yapılmıştır. (2011)
 • Çalışanlarımıza periyodik olarak verilen sertifikalı “İlk Yardım” eğitimi yapılmıştır. (AKAD -2011)